SEMINÁŘ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Dne 14. ledna 2020 proběhl v zasedací místnosti společnosti DT Výhybkárna a strojírna, a. s. v Prostějově seminář s názvem „Efektivní komunikace“. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci zlepšili své komunikační dovednosti, zlepšili postupy efektivní domluvy, dovedli profesionálně reagovat a zachovat si nadhled i jednání pod tlakem. Cílem výuky bylo připomenout fungující zásady  pro minimalizaci konfliktních situací, probrat doporučené postupy, jak efektivně vést rozhovor, vyzkoušet vhodné asertivní techniky a reakce vedoucí k domluvě. Jednotlivé body byly probírány na konkrétních příkladech z praxe. V závěru semináře účastníci ocenili využitelnost získaných informací v praxi i ve vlastním osobním rozvoji. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.