SEMINÁŘ JEDNÁNÍ S PROBLÉMOVÝM KLIENTEM

Dne 26. listopadu 2019 proběhl na Horním náměstí v Opavě, v zasedací místnosti Magistrátu seminář s názvem „Jednání s problémovým klientem“. Seminář směřoval k tomu, aby si účastníci zlepšili své komunikační dovednosti ve vypjatých situacích, dovedli profesionálně a klidně reagovat a zachovat si nadhled i v náročném jednání s problémovými klienty. Cílem výuky bylo připomenout zásady  pro minimalizaci konfliktních situací, probrat doporučené postupy u zvládání jednání pod tlakem a vyzkoušet vhodné asertivní techniky a reakce vedoucí k domluvě. Jednotlivé body byly probírány na konkrétních příkladech z praxe. Zpětná vazba v závěru semináře potvrdila využitelnost v pracovní praxi i ve vlastním osobním rozvoji. Lektor: Ing. Renata Urmaničová.