SEMINÁŘ: KOMUNIKACE V OBTÍŽNÝCH SITUACÍCH

Dne 9.4.2024 proběhl seminář pro Město Ostrava na téma Komunikace v obtížných situacích. Dohromady se zúčastnilo 15 zaměstnanců úřadu z různých odborů. Hlavními tématy byly: Komunikace v rámci rozdílných pohledů na věc, zvládání emocí – svých i druhého, jak nedojít ke konfliktů, jak se zbavit své negativní emoce – relaxace. Seminář byl veden formou diskuse a sdílení znalostí a dovedností jednotlivých účastníků, probíhalo aktivní zapojení do diskuze a byla řešena konkrétní témata. V rámci semináře panovala příjemná atmosféra, probíhaly živé diskuse a vzájemně si účastníci sdíleli návrhy na řešení. Aktivita účastníků umožnuje vysokou efektivitu a konkrétnost výstupů. Mgr. Denny Šturm, lektor.