SEMINÁŘ NA TÉMA EMOCE A KOMUNIKACE V MEDICÍNĚ

Dne 16. června 2023 proběhla ve školicí místnosti společnosti Zdravotnické zařízení NEREST ve Frýdku-Místku vzdělávací akce s názvem „Emoce a komunikace v medicíně“. Účastníci si zopakovali doporučené zásady fungující a efektivní komunikace, ujasnili vhodné postupy scénáře domluvy s pacientem a asertivní techniky pro zmírnění případné konfliktnosti dialogu. Ve vzájemné interakci si potvrdili význam emoční části komunikačního sdělení a podpory (rozvoje) motivace u pacientů.  Efektivní dotazování, aktivní naslouchání a asertivní techniky byly probírány na konkrétních příkladech. V závěru semináře účastníci ocenili využitelnost získaných informací v praxi i ve vlastním osobním rozvoji. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.