SEMINÁŘ NA TÉMA EMOČNÍ ENERGIE, TYPOLOGIE

Emoce – jejich vliv na naši komunikaci, na dovednost uzavírat dohody, být v komunikaci efektivní a užitečný. To je otázka pro každého z nás, a navíc každý z nás má na tuto otázku, vlivu emocí na jeho komunikaci, jinou odpověď, protože jsme každý jiný. Dokonce jsme jiní, každý z nás, s každý jiným komunikačním partnerem. Už v tomto textu je těch souvislostí tolik, že to na nás klade jisté nároky. Je tedy možné se v té spleti nějak orientovat?

Na to se snaží odpovědět téma, které bylo předmětem školení, tréninku pro Statutární město Ostrava. Neustálý střet názorů, představ, přání, informací, postojů a z toho vyplývající situace byly motivem pro snahu se o to pokoušet, přestože to není jednoduché snažení. Jak byly úspěšné účastnice tohoto tréninku můžete zjistit při jednání a vyřizován s nimi na radnici. Pavel Vyvijal, lektor.