SEMINÁŘ NA TÉMA HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Ve dnech 22. a 23. února 2023 proběhl pro vybrané manažery společnosti PO Lighting Czech dvoudenní seminář na téma „Hodnocení zaměstnanců“. Cílem dvoudenní vzdělávací akce bylo prohloubit základní manažerské dovednosti se zacílením na podporu motivace týmů i jednotlivců a posílení efektivní komunikace v týmu. Dále bylo cílem zkvalitnění postupů vedení výběrového pohovoru a seznámení se s novými trendy ve vedení hodnotících rozhovorů. Účastníci semináře si vyzkoušeli nastavení vlastních kritérií pro výběr nového zaměstnance využitím probíraných metod v praktickém zadání, ujasnili si zásady a průběh jednotlivých fází hodnotícího rozhovoru včetně příkladů přípravy a nastavení individuálního rozvojového plánu pro hodnoceného. V závěru si ujasnili prostor pro změnu. Jednotlivé body obsahu semináře byly probírány na praktických příkladech a zadáních. Seminaristé ve zpětné vazbě velmi pozitivně hodnotili využitelnost získaných informací v praxi a kolegiální přístup ve sdílení vlastních zkušeností. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.