SEMINÁŘ NA TÉMA MEZIGENERAČNÍ VZTAHY NA PRACOVIŠTI

Dne 10.11.2022 proběhlo ve školící místnosti budovy Magistrátu města Ostravy jednodenní školení na téma „Mezigenerační vztahy na pracovišti“. Cílem školení bylo poukázat na problematiku soužití několika generací na současných pracovištích, na podstatu age managementu a jeho využití, na odlišnosti v jednání i očekávání jednotlivých generací apod. Školení dále nabízelo vzájemnou diskusi, předávání zkušeností i interaktivní práci ve skupinách. Školení bylo zaměřeno na vysvětlení a pochopení odlišností v osobnostní výbavě jednotlivých generací, na modely chování, stereotypy a styly jednání, které souvisí s odlišností prostředí i situace, za které jednotlivé generace vyrůstaly. Toto poznání pomáhá lepšímu pochopení sebe navzájem, odlišností, které jsou často zdrojem nesouladu v týmech, vlastních stereotypů a stylů jednání. V průběhu kurzu byly na základě informací ze strany lektora a díky výborné spolupráci se všemi přítomnými diskutovány konkrétní situace, vedoucí k toleranci a spolupráci. Účastníci aktivně a spontánně diskutovali o některých stále se opakujících situacích, které ovlivňují pohodu a pracovní nasazení. Společně jsme hledali řešení, odlišnost v pohledu na situaci i větší toleranci v hodnocení daných situací i jejich aktérů. Využili jsme skupinové výuky a společně řešili konkrétní každodenní situace a následně diskutovali o možných variantách přístupu a jejich optimálnosti pro dané prostředí. Všichni účastníci byli aktivní, výborně spolupracovali a téma vnímali jako vklad do reálných situací každodenní praxe. PhDr. Alena Sehnalová, lektorka.