SEMINÁŘ OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ

Dne 10. září 2019 proběhla pro vybrané pracovníky obchodního oddělení společnosti NC Line vzdělávací akce na téma „Vyjednávání pro obchod“. Cílem výuky bylo především zlepšení dosavadních obchodních dovedností účastníků semináře. Důraz byl kladen i na vnitřní nastavení obchodníka, ztotožnění se s firmou a nabídkou. Byl rozebrán vliv individuálního přístupu k různým zákaznickým typům na jejich spokojenost. Hlavním zaměřením bylo efektivní využití obchodní komunikace v průběhu obchodního rozhovoru, prodej přes užitek, zvládnout překonání námitek, vhodnou argumentaci a konečnou fázi uzavření obchodu. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová