SEMINÁŘ STRES A PŘÍZNAKY SYNDROMU VYHOŘENÍ

Dne 9.6.2022 proběhlo ve školicí místnosti budovy Magistrátu města Ostravy jednodenní školení na téma „Stres a příznaky syndromu vyhoření“. Cílem školení bylo poukázat na nebezpečnost tohoto syndromu pro osobnost zaměstnance, jeho výkon, soustředění, psychickou stabilitu a motivaci. Zaměřeno bylo cíleně na pracovníky ve státní správě, na specifika jejich práce vzhledem k nárokům a zátěži, které musejí opakovaně čelit. Školení dále nabízelo vzájemnou diskusi, předávání zkušeností i interaktivní práci ve skupinách. Cílem bylo společně hledat účinné způsoby, jak zabránit vyhoření i syndromu tzv. vnitřní výpovědi, případně jak odvrátit jejich rozvoj a růst.

Školení přiblížilo přítomným okolnosti vyhoření, jeho počátky a průběh, důvody, proč asi daný člověk začal „hořet“, možnosti obrany před tímto syndromem a postupy, jak se příznaků tohoto syndromu zbavit, když již u člověka započal.

V průběhu kurzu byly na základě informací ze strany lektora a díky výborné spolupráci se všemi přítomnými diskutovány konkrétní situace, vedoucí k únavě, demotivaci až vyhoření v pozici úředníka, který je v každodenním styku s laickou i odbornou veřejností a zajišťuje profesionální služby pro klienty. Účastníci aktivně a spontánně diskutovali o některých stále se opakujících stresorech, které je vybíjejí a způsobují destrukční únavu.

Společně s lektorkou účastníci hledali obranné postupy a účinné mechanismy jednání, chování, přístupu ke klientům i kolegům, podřízeným i nadřízeným, i řešení zátěže tak, aby dokázali předcházet vyčerpávajícím situacím, aby uměli jednat bez dlouhodobých citových důsledků a dokázali účinně relaxovat.

Využily jsme skupinové výuky a společně řešili konkrétní každodenní situace a následně diskutovali o možných variantách přístupu a jejich optimálnosti pro dané prostředí. Všichni účastníci byli aktivní, výborně spolupracovali a téma vnímali jako vklad do reálných situací každodenní praxe.

Doporučujeme v tématu pokračovat a využít následného školení témat týkajících se účinných relaxačních technik a předcházení stresu, dále témat týkajících se komunikační a motivační typologie a typologie klientů, se kterými může docházet k nedorozumění, nebo „Komunikace, ovlivňování a vyjednávací techniky v praxi profesionálního úředníka“. PhDr. Alena Sehnalová, lektorka.