SEMINÁŘ ZVLÁDÁNÍ STRESU V PROFESI ÚŘEDNÍKA

Dne 15. října 2019 proběhl na Horním náměstí v Opavě, v zasedací místnosti Magistrátu, seminář s názvem „Zvládání stresu v profesi úředníka“. Cílem výuky bylo blíže rozebrat problematiku stresu se zaměřením na pracovní stres, definovat své stresové situace a pokusit se změnit svůj úhel pohledu ke stresovým situacím. Účastníci definovali vlastní stresory a spouštěče, zvládli analýzu stresové situace a návrh strategie řešení. Byli seznámeni s doporučenými kroky pro zvýšení odolnosti vůči stresu a potřebným nastavením nových parametrů pro minimalizaci chronického stresu v běžném životě. V závěrečné zpětné vazbě ocenili využitelnost získaných poznatků v pracovním i osobním životě. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.