SENSIT – MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI

Ve dnech 25. – 26. 6. 2019 a 3. – 4. 7. 2019 proběhl seminář pro společnost SENSIT s. r. o. Jednalo se o školení zaměstnanců v oblasti marketingových dovedností. Hlavními tématy byly: Zavádění nových výrobků na tuzemský trh a zahraniční trh. Jak vytvořit účinné reklamní sdělení. Cílené využívání informací a práce s informacemi. Seminář byl veden formou semináře s prostorem pro diskusi a pracovalo se s konkrétními výstupy z firmy. Účastníci se velmi aktivně zapojovali do modelových situací a poskytovali si vzájemně kvalitní zpětnou vazbu. Atmosféra na semináři byla přátelská a tvůrčí. Mgr. Denny Šturm, lektor.