ŠKOLENÍ EXCEL V ČESKÉ DISTRIBUČNÍ

V září proběhly ve společnosti Česká distribuční, k.s. dva celodenní kurzy zaměřené na počítačové dovednosti v tabulkovém procesoru Excel. Cílem kurzů, které byly určeny pro zaměstnance firmy, bylo rozšířit znalosti účastníků z Excelu o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Kurzy probíhaly v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Na konkrétních příkladech byly prezentovány a procvičovány správné postupy práce na počítači. Všichni účastníci oceňovali zejména ty poznatky, které mohou využít ve své každodenní práci. Kurz vedl lektor Dalibor Fanfara.