ŠKOLENÍ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ

Ve dnech 6. a 7. února 2023 proběhl v zasedací místnosti poskytovatele sociálních služeb Vyšší Hrádek dvoudenní seminář se zaměřením na rozvoj a posílení manažerských dovedností. Cílem výuky II. bloku vzdělávání bylo další prohloubení a rozvoj manažerských dovedností. Vzdělávací akce byla zaměřena na osobnost manažera, řízení času a principy plánování, delegování, a vedení podřízených, posílení motivace týmu i vnitřní motivace. Účastníci si na praktickém zadání vyzkoušeli vybrané manažerské techniky rozhodování a nové trendy vedení hodnotících rozhovorů.  Získané informace a doporučené konkrétní kroky v každé probírané oblasti představují účinné nástroje pro zvýšení kvality manažerské práce a osobní rozvoj. Seminaristé ve zpětné vazbě ocenili živý průběh semináře, praktické příklady, konkrétní doporučení a využitelnost v praxi.  Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.