ŠKOLENÍ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ III

Ve dnech 1. a 2. června 2023 proběhl v zasedací místnosti poskytovatele sociálních služeb Vyšší Hrádek dvoudenní seminář se zaměřením na rozvoj a posílení manažerských dovedností. Cílem výuky III. bloku vzdělávání bylo prohloubit a rozvinout manažerské dovednosti zaměřené na fungování týmů a pomyslně uzavřít sled 3 cyklů manažerského vzdělávání praktickým zopakováním probíraných témat. Proběhlo zhodnocení, jak každý sám za sebe přispěl ke zkvalitnění komunikace v týmu, jaké vidí silné a slabé stránky svého týmu/svého fungování a v čem vidí další možný prostor pro změnu k lepšímu (formou doplnění SWOT analýzy). Pro posílení osobnosti manažera byly probrané oblasti jednotlivých emočních kompetencí, rozvoj kterých, je pro úspěšné budování týmů stěžejní. Získané informace a doporučené konkrétní kroky v každé probírané oblasti představují účinné nástroje pro zvýšení kvality manažerské práce a osobní rozvoj. Seminaristé ze zpětné vazbě ocenili praktické příklady, konkrétní doporučení a využitelnost v praxi. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.