ŠKOLENÍ NA TÉMA: PC DOVEDNOSTI – MAKRA

V průběhu listopadu proběhlo v prostorách společnosti Semperflex Optimit Odry školení rozšíření znalostí Excelu se zaměřením na VBA – makra. Jednalo se celkem o dva dny, každý den skupinu tvořili noví frekventanti. V obou případech se jednalo o pokročilejší uživatele Excelu. Školení bylo primárně zaměřeno
na prohloubení znalostí o VBA kódy a ukázky toho, co lze zvládnout prostřednictvím programování v prostředí Excelu. Praktické ukázky a cvičební příklady vedly k lepšímu zapamatování probíraného kódu. Práce s účastníky probíhala intenzivně a také poměrně individuálně, aby bylo docíleno co nejlepšímu uplatnění znalostí v praxi, ale také i ve svém osobním životě. Účastníci se zapojovali do řešení zpočátku jednoduchých a později do řešení složitějších problémů, kdy byli vyzvání k naprosté samostatnosti bez vedení lektora. Předávání znalostí bylo podpořeno názornými ukázkami, teoretickým výkladem a samostatnou činností účastníků. Lektor: Ing. Pavel Kiša.