ŠKOLENÍ PRACOVNĚ PRÁVNÍ PROBLEMATIKY

Ve dnech 16. a 17. 5. 2022 proběhl další dvouden školení v závodě společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s. určená jednak pro střední a vyšší management, jednak pro HR oddělení – s tím, že zatímco první skupina byla seznamována se základními okruhy pracovního práva, které jsou nebo mohou být potřebné v praxi vedoucího pracovníka, tak u druhé skupiny se již jednalo o praktický workshop, kde kromě diskuse nad aktuálními novinkami v pracovněprávní oblasti došlo i na řešení různých modelových situací / případů z praktického života klienta (ať se již jednalo například o řešení postihů za porušení pracovních povinností nebo posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci či problematiku pracovních cest). JUDr. David Borovec, lektor.