STÁLE NEVYŘEŠENÁ KOMUNIKACE – TO UDIVUJE

 

„Současný stav jasně ukázal, že kvalitní a transparentní komunikace má pro chod a celkovou atmosféru každé organizace stěžejní význam. Nedostatečná komunikace a bariéry v komunikaci negativně snižují schopnost řešit problémy, ovlivňují frustraci a nespokojenost zaměstnanců,“ říká Petr Otáhal, předseda představenstva vzdělávacího a poradenského institutu Petr Otáhal, a. s. a pokračuje: „Mnohé firmy dnes spojení správné komunikace, motivace zaměstnanců a kvalitního pracovního výkonu silně vnímají. Příklady problematických oblastí v komunikaci:  chybějící pravidla – nejasné kompetence, odpovědnost, konflikty – neřešení, předcházení, řešení, chyby v komunikaci, nevhodná komunikace (za strany nadřízených, či kolegů), nepředávání informací a slabá podpora týmové práce.“ Téměř vše se dá naučit a trénovat!