STRES A TIME MANAGEMENT

Dne 09. a 10. října 2018 proběhl v Odrách v Dělnickém domě dvoudenní seminář s názvem „Stres a time management“. Cílem vzdělávací akce bylo zaměřit se na téma stresu, nejen v návaznosti na řízení času a vlastní pracovní time management, ujasnit si vhodné přístupy u zvládání stresových situací, připomenout asertivní reakce snižující stres v komunikaci s kolegy a probrat nastavení nových parametrů pro minimalizaci stresu v běžném životě. V oblasti řízení času byla pozornost zaměřena na analýzu využívání času jednotlivých účastníků, probrání postupů stanovení priority jednotlivých úkolů a doporučení, jak bez stresu a nadměrného vypětí zvládnout pracovat víc efektivně. Malá skupina účastníků aktivně využila možnost individuálních dotazů a přístupu. Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.