STRESOVÉ FAKTORY A JEJICH OVLIVŇOVÁNÍ

V Domově pod Vinnou horou v Hlučíně proběhla dne 17. října 2019 pro vybrané pracovníky vzdělávací akce s názvem „Stresové faktory a jejich ovlivňování“. Cílem akce bylo zaměřit se na pracovní stres, stresové situace a návrh strategie řešení. Účastníci se zamysleli nad svými stresory a získali tipy, jak udržet svou duševní rovnováhu. Byly stanoveny kroky analýzy stresorů, doporučení pro nastavení nových parametrů a programu prevence vyhoření. Všechny probírané informace směřovaly k posílení odolnosti vůči stresu a minimalizaci stresových situací.Lektorkou akce byla Ing. Renata Urmaničová.