STUDIUM MBA, ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Předmětem Řízení lidských zdrojů pokračoval 2. dnem  a to prezenční výukou ve dnech 23.11. v Praze a 24.11.2022 v Ostravě. Věnovali jsme se především těmto tématům: Personalistika v 21. století, změny, které na ni mají vliv, Historický vývoj koncepcí personalistiky s přihlédnutím k aktuálnímu stavu a prognózy budoucího vývoje, LZ jako základní pilíř managementu a Firemní kultura a její vliv na získávání nových zaměstnanců. Dále jsme rozebírali Klíčové procesy vedení a řízení zaměstnanců, Útvarovou synergii, získávání a výběr zaměstnanců, jejich přijímání a adaptace a Rozvoj LZ se zaměřením na adaptační proces nových pracovníků. Témata byla doplněna o aktuální info z personalistiky, např. Průzkum benefitů vč. daňového zvýhodnění, analýza pracovního trhu ČR nebo průzkum co ovlivňuje motivaci zaměstnanců… Mgr. Daniela Nyklová, lektor.