STUDIUM MBA – STUDIJNÍ OBOR MARKETING A OBCHOD

Dne 25. a 26. 04. 2019 proběhl třetí a čtvrtý workshop pro další běh studia MBA – obor Marketing a obchod, který se uskutečnil v Ostravě. Jedná se o součást komplexního programu pro top manažery z různých firem. Hlavními tématy byly: Segmentace trhu, výběr cílového zákazníka, vhodný komunikační mix pro daný cílový trh, trendy v marketingové komunikaci. Tato témata byla nastíněna na základě konkrétních informací ve firmách účastníků. Seminář byl veden formou diskuse a sdílení znalostí a dovedností jednotlivých účastníků, účastníci se aktivně zapojovali do diskuze a hledali vlastní cesty. Výstupem workshopu je zpracovaný komunikační mix a výběr vhodného komunikačního kanálu pro jednotlivé účastníky a jejich firmy, který je použitelný jako základ pro tvorbu marketingového plánu pro konkrétní službu, nebo produkt. Příjemná atmosféra a aktivita účastníků umožňuje vysokou efektivitu a konkrétnost výstupů. Mgr. Denny Šturm