STUDIUM MBA – STUDIJNÍ OBOR MARKETING A OBCHOD

Dne 14.12 – 16. 12.2022 proběhl první dvoudenní workshop pro další běh studia MBA – obor Marketing a obchod. První den proběhl pro skupinu 22A v Praze a pro skupinu 22B v Ostravě. Druhý den proběhl online pro obě skupiny. Dohromady se zúčastnilo 11 účastníků převážně na pozicích personálních manažerů z různých firem. Hlavními tématy byly: Marketingový mix: Procesy, Lidé, Pozice značky, Produkt, Místo prodeje, Propagace, Cena. Účastníci diskutovali o propojení personálních systémů s marketingem a sdíleli nastavení ve vlastních firmách. Definovali si cílové skupiny jak uvnitř firmy, tak vně. Seminář byl veden formou diskuse a sdílení znalostí a dovedností jednotlivých účastníků, probíhalo aktivní zapojení do diskuze a byla řešena konkrétní témata. V rámci workshopu panovala příjemná atmosféra, probíhaly živé diskuse a vzájemně si účastníci sdíleli návrhy na řešení. Aktivita účastníků umožňuje vysokou efektivitu a konkrétnost výstupů. Mgr. Denny Šturm.