STUDIUM MBA – STUDIJNÍ OBOR MARKETING A OBCHOD

Poslední výukou byl dvoudenní workshop pro další běh studia MBA – obor Marketing a obchod, oba dny pro skupinu 22A a pro skupinu 22B online. Dohromady se zúčastnilo 13 účastníků převážně na pozicích personálních manažerů z různých firem. Hlavními tématy byly: Marketingový mix: Komunikační mix, vztahy s cílovou skupinou, komunikační kanály směrem k definovaným cílovým skupinám. Účastníci diskutovali o způsobu komunikace ve vztahu na značku firmy a vlivu na nábor zaměstnanců. Seminář byl veden formou diskuse a sdílení znalostí a dovedností jednotlivých účastníků, probíhalo aktivní zapojení do diskuze a byla řešena konkrétní témata. V rámci workshopu panovala příjemná atmosféra, probíhaly živé diskuse a vzájemně si účastníci sdíleli návrhy na řešení. Aktivita účastníků umožnuje vysokou efektivitu a konkrétnost výstupů. Mgr. Denny Šturm.