STUDIUM MBA – STUDIJNÍ OBOR MARKETING A OBCHOD

Dne 22. a 23.11.2018 proběhl první a druhý workshop pro další běh studia MBA – obor Marketing a obchod, který se uskutečnil v Ostravě. Jedná se o součást komplexního programu pro top manažery z různých firem. Hlavními tématy byly: Marketingový mix – 7P. Procesy, Lidé, Pozice značky, Produkt, Místo prodeje, Propagace, Cena. Tato témata byla nastíněna na základě konkrétních informací ve firmách účastníků. Seminář byl veden formou diskuse a sdílení znalostí a dovedností jednotlivých účastníků, účastníci se aktivně zapojovali do diskuze a hledali vlastní cesty. Výstupem workshopu je zpracovaná marketingová SWOT analýza jednotlivých účastníků a jejich firem, která je použitelná jako základ pro tvorbu marketingového mixu pro konkrétní službu, nebo produkt. Příjemná atmosféra aktivita účastníků umožnuje vysokou efektivitu a konkrétnost výstupů. Mgr. Denny Šturm, lektor.