ÚSPĚŠNÉ OBHAJOBY MBA

Ve čtvrtek 10. února 2022 probíhalo v Ostravě další kolo obhajob diplomových prací MBA studentů a studentek silného ročníku 2021. Všichni diplomanti obstáli na výboru a jejich diplomové práce byly zkušební komisí považovány na nejlepší. Poslední letošní obhajoby loňského studia MBA jsou plánovány na středu 7. září 2022. Petr Otáhal, předseda správní rady.