WORD A EXCEL PRO RBP

V minulých dnech připravila zdravotní pojišťovna RBP ve spolupráci s Petr Otáhal, a.s. v rámci dlouhodobého projektu vzdělávání pro své zaměstnance čtyři jednodenní kurzy Wordu a Excelu. Kurzy byly zaměřeny na zopakování a rozvíjení základních znalostí a dovedností v textovém editoru Word a tabulkovém procesoru Excel tak, aby si zaměstnanci osvojili nové funkce a postupy, které jim usnadní a zrychlí práci s počítačem. Po seznámení se s daným postupem, si každý účastník mohl probíranou problematiku okamžitě samostatně vyzkoušet na počítači, který měl k dispozici. Účastníci oceňovali zejména praktické využití nově získaných znalostí pro každodenní práci
i klidný a trpělivý přístup lektora Dalibora Fanfary, který jim byl kdykoliv připraven poradit v případě jakýchkoliv nejasností či problémů.