WORD A EXCEL V DOMOVĚ PRO SENIORY LUDMILA

Zaměstnancům Domova pro seniory Ludmila v Háji ve Slezsku byly určeny dva půldenní počítačové kurzy zaměřené na dovednosti v textovém editoru Word a tabulkovém procesoru Excel, které proběhly ve středu 28. června 2023. Cílem obou vzdělávacích akcí bylo rozšířit znalosti účastníků z Wordu a Excelu o další nové poznatky a postupy řešení, které jim ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Zaměřili jsme se především na základy formátování dokumentů a na práci s čísly a vzorci v tabulkách. Kurzy probíhaly v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců. Většina účastníků ocenila zejména možnost vyzkoušet nové dovednosti a znalosti na konkrétních příkladech. I proto bylo závěrečné hodnocení velmi pozitivní. Kurz vedl lektor Dalibor Fanfara.