WORD NA MAGISTRÁTU MĚSTA OSTRAVY

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 proběhl na Magistrátu města Ostravy celodenní kurz zaměřený na počítačové dovednosti v textovém editoru Word, určený pro zaměstnance Magistrátu. Cílem kurzu bylo seznámit se s takovými postupy práce a možnostmi Wordu, které pracovníkům ještě více zjednoduší a zefektivní jejich práci na PC. Kurz probíhal v přátelské a neformální atmosféře především formou praktických cvičení
a řešení problémů z každodenní praxe zaměstnanců, kteří oceňovali zejména ty poznatky, které jim ušetří spoustu času a práce při tvorbě a úpravě dokumentů, smluv a dopisů. Výhodou byla i možnost vyzkoušet si hned všechny nové postupy na konkrétních příkladech. Kurz vedl zkušený lektor Dalibor Fanfara.