DANIELA NYKLOVÁ

Mgr. Daniela Nyklová je manažerkou projektu vzdělávání a ve vzdělávacím programu MBA zodpovídá za modul „řízení lidských zdrojů“. Je andragožkou a personalistkou, zabývá se osobním rozvojem, life a work kompetencemi, přípravou a realizací rozvojových a vzdělávacích programů, a předáváním a diseminací nových informací z oblasti vzdělávání dospělých. Aktuálně se věnuje: digitalizaci ve vzdělávání a digitální kompetence lektorů, online prvky a metody výuky v organizacích a odborné způsobilosti lektora (autorizovaná osoba pro tuto zkoušku). Je také místopředsedkyní Sdružení rodičů při ZŠ Hukvaldy. Její e-mail je: daniela.nyklova@petrotahal.cz.