DAVID BOROVEC

JUDr. David Borovec je partner a advokát advokátní kanceláře BOROVEC LEGAL s hlavním zaměřením na oblast pracovního práva, kterou založil v roce 2018. V advokacii se pohybuje již od roku 2009, kdy nejprve působil v prostředí mezinárodní advokátní kanceláře Baker & McKenzie a později v butikové advokátní kanceláři Randl Partners, specializované na pracovní a obchodní právo, kde si postupně prošel různými pozicemi od studentských stáží přes koncipienta až po advokáta. Pracovní právo zůstalo jeho vášní a specializací doposud. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na které složil rigorózní zkoušku rovněž v oblasti pracovního práva.