LENKA PROKOPOVÁ

Mgr. et Mgr. Lenka Prokopová je lektorkou a konzultantkou. Je absolventkou filosofické fakulty a fakulty humanitních studií. Svůj profesní život věnuje vzdělávání dospělých a odbornému poradenství. Podílela se na realizaci řady ESF vzdělávacích projektů. Je autorkou a manažerkou mezinárodních projektů Erasmus+ zaměřených na tvorbu inovativních výstupů podporujících inkluzi, diverzitu, výměnu zkušeností a vzdělávání různých cílových skupin. Má zkušenosti s tvorbou a vedením odborných e-learningových kurzů. Jako lektorka se zaměřuje především na témata soft skills a koučinku.